Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2013

heybeautiful
8443 12d0 390
Reposted fromdeusexmachina deusexmachina
heybeautiful
4229 3133
„To bardzo niedobrze, jeżeli kobieta przeżyje najgorsze, co może się jej zdarzyć, bo potem nie boi się już niczego. A to bardzo źle, gdy kobieta niczego się nie boi. (...) Bóg stworzył kobietę istotą lękliwą i pokorną, jest więc coś nienaturalnego w kobiecie, która niczego się nie boi.”
heybeautiful
4017 24c8 390
"Kocham cię, Scarlett, za to, że jesteś tak bardzo do mnie podobna... Za to, że oboje jesteśmy renegatami i egoistami. Żadne z nas nie dba o to, czy świat idzie na psy, byle nam było dobrze i przyjemnie."
heybeautiful
1390 1ba4 390
Reposted frombonjourkitty bonjourkitty viailoveyou iloveyou
heybeautiful
heybeautiful
Jeżeli masz zamiar być szczęśliwa, to nigdy, pod żadnym pozorem nie wspominaj. To ma większą siłę, niż jakakolwiek bomba. Niszczy nas od środka. Doszczętnie. 
— memories.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viagriber griber

December 27 2012

heybeautiful

December 24 2012

heybeautiful
DO ŁÓŻKA ZAWSZE ZABIERAJ DOBRĄ KSIĄŻKĘ. ALBO PRZYNAJMNIEJ KOGOŚ, KTO TAKĄ PRZECZYTAŁ.
Reposted frommarysia marysia viapoprostuyuki poprostuyuki
heybeautiful
100% Christmas
Reposted fromanoriell anoriell viapoprostuyuki poprostuyuki

November 25 2012

heybeautiful
2121 3881 390
Reposted frommiischa miischa viauszi-suszi uszi-suszi
heybeautiful
3680 79a6 390
Reposted fromDoopamina Doopamina viaester ester

November 24 2012

heybeautiful
7402 876c 390
Reposted fromnanana-lalala nanana-lalala viaDisney Disney
heybeautiful
5339 33ba 390
Reposted fromseducemeonceagain seducemeonceagain viagriber griber

November 21 2012

heybeautiful
8165 b26a 390
Reposted fromkatvont katvont viaAgainWonderland AgainWonderland
heybeautiful
4690 227a 390
Reposted fromboli boli viatypromantykaq typromantykaq

November 19 2012

heybeautiful
9200 2910 390
Reposted fromlonglostlove longlostlove viascrumpy scrumpy

November 18 2012

heybeautiful
3175 ac16 390
every fucking time
Reposted frompl pl viaAgainWonderland AgainWonderland

November 17 2012

heybeautiful
3088 2ce3 390
Reposted fromDieKleineMy DieKleineMy viaDisney Disney

November 16 2012

heybeautiful
heybeautiful
Reposted fromseekat seekat viaweareallmadhere weareallmadhere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl